Co-location

FPT IDC #1

Server 1U
100 Mbps Trong Nước
03 Mbps Quốc Tế
Unlimited Datatransfer
Miễn phí Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address
Miễn phí Ddos secure
FPT Datacenter
12 Tháng 1.100.000 VNĐ
6 Tháng 1.400.000 VNĐ
3 Tháng 1.600.000 VNĐ

FPT IDC #2

Server 1U
200 Mbps Trong Nước
04 Mbps Quốc Tế
Unlimited Datatransfer
Miễn phí Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address
Miễn phí Ddos secure
FPT Datacenter
12 Tháng 2.100.000 VNĐ
6 Tháng 2.300.000 VNĐ
3 Tháng 2.500.000 VNĐ

VIETTEL IDC #1

Server 1U
100 Mbps Trong Nước
10 Mbps Quốc Tế
Unlimited Datatransfer
Miễn phí Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address
Miễn phí Ddos secure
Viettel IDC Datacenter
12 Tháng 999.000 VNĐ
6 Tháng 1.200.000 VNĐ
3 Tháng 1.400.000 VNĐ

VIETTEL IDC #2

Server 1U
200 Mbps Trong Nước
10 Mbps Quốc Tế
Unlimited Datatransfer
Miễn phí Cài đặt
Miễn phí 01 IP Address
Miễn phí Ddos secure
Viettel IDC Datacenter
12 Tháng 1.999.000 VNĐ
6 Tháng 2.300.000 VNĐ
3 Tháng 2.500.000 VNĐ

Powered by WHMCompleteSolution