Hosting Linux

Linux 1
 • 300 Dung lượng
 • 20B Băng thông
 • 15 Email
 • 1 Website
 • 0 Domain Addon
 • 5 Sub Domain
 • 5 Park Domain
 • 1 MSQL / MSSQL
Linux 2
 • 800 Dung lượng
 • 50G Băng thông
 • 25 Email
 • 2 Website
 • 1 Domain Addon
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • 2 MSQL / MSSQL
Linux 3
 • 1200 Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 35 Email
 • 3 Website
 • 2 Domain Addon
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • 4 MSQL / MSSQL
Linux 4
 • 1500 Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 45 Email
 • 4 Website
 • 3 Domain Addon
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • 6 MSQL / MSSQL
Linux 5
 • 4000 Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Email
 • 6 Website
 • 5 Domain Addon
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • 10 MSQL / MSSQL
Linux 6
 • 8000 Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • Unlimited Email
 • 10 Website
 • 9 Domain Addon
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited Park Domain
 • 20 MSQL / MSSQL