Co-Location, Đặt Máy Chủ

Basic Viettel IDC
 • 1U Rack Space
 • 400W Power
 • 01 IPv4 IP
 • 100Mbps / 10Mbps Uplink
 • Unlimited Bandwidth
Expert Plan
 • 1U Không gian rack
 • 400W Nguồn Server
 • 01 IPv4 IP
 • 100Mbps / 06Mbps Uplink
 • không giới hạn Băng thông
Small Rack
 • 1U Không gian rack
 • 400W Nguồn Server
 • 01 IPv4 IP
 • 100Mbps / 04Mbps Uplink
 • không giới hạn Băng thông
Unlimited Pro
 • 1U Không gian rack
 • 400W Nguồn Server
 • 01 IPv4 IP
 • 100Mbps / 10Mbps Uplink
 • không giới hạn Băng thông

Powered by WHMCompleteSolution