Thông báo & Tin tức mới

Feb 12th Thông Báo Chuyển Hệ Thống Hỗ Trợ Khách Hàng.

Thông Báo, V/v Sdata Thông Báo thay đổi hệ thống quản lý dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.Từ ngày 15/02/2017 Hệ thống Portal quản lý khách hàng, đơn hàng và hỗ trợ kỹ thuật sẽ được chuyển sang trang mới có địa chỉ là: https://support.sdata.com.vn Toàn Bộ hệ thống cũ sẽ tạm ... Đọc thêm »

Powered by WHMCompleteSolution