Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt VNC trên Ubuntu


1. Cài đặt

SSH vào Server và gõ các lệnh sau:

#apt install xfce4 xfce4-goodies tightvncserver
#vncserver
#apt install synaptic
#apt update
#apt upgrade


2. Cấu Hình

#vncserver -kill :1
#mv ~/.vnc/xstartup ~/.vnc/xstartup.bak

Tạo file và nhập nội dung sau vào

#vi ~/.vnc/xstartup

===================
#!/bin/bash
xrdb $HOME/.Xresources
startxfce4 &
===================

#chmod +x ~/.vnc/xstartup
#vncserver3. Kết nối vào Server tứ máy tính

Download và cài đặt VNC Viewer https://www.realvnc.com/download/vnc/


I use RealVNC. It’s free for personal use. So install RealVNC on your local PC and you’ll see following window when you start it up.
Nhập IP vào cửa số VNC Server và chọn Connect

Thí du: 192.152.12.2:1


  • 1 khách hàng đã đánh giá bài viết này hữu ích
Câu trả lời có hữu ích với bạn?

Related Articles

Hướng dẫn đổi mật khẩu VPS Windows Server 2012 R2

Hướng dẫn đổi mật khẩu VPS Windows Server 2012 R2 Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đổi mật...

Hướng dẫn tạo hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản root trên linux

Hướng dẫn tạo hoặc thay đổi mật khẩu cho tài khoản root trên linux   Để thay đổi password SSH...

Hướng dẫn cấu hình Outlook 2010

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 2010 Outlook là 1 bộ ứng dụng của Microsoft Office, sử...

Lệnh kiểm tra các thông số VPS/Server

Công việc đầu tiên chúng ta cần làm ngay sau khi nhận được tài khoản login VPS/Server đó là kiểm...

Hướng dẫn cấu hình VPN Client trên Windows 7

Cách tạo VPN Client sử dụng Windows 7 Hướng dẫn cách Tạo VPN Client sử dụng Windows 7 Bước...